اسکناس

10000ریال طیب نیا سیف

0 از 5

10000ریال

 • امضا . علی طیب نیا . ولی الله سیف 
 • فیلیگران . امام خمینی تمام رخ (ف 6)
 • کد . 350
6,000 تومان

20ریال انصاری یگانه

0 از 5
 • 200ریال
 • سری دوازده بانک مرکزی ایران
 • امضا . هوشنگ انصاری . محمد یگانه
 • سال انتشار . 1354
 • فیلیگران نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 5)
 • روی اسکناس . تصویر محمد رضا پهلوی
 • پشت اسکناس . با نوشته میدان شهیاد و ستاره های 6ضلع
 • کد 170
200,000 تومان

10ریال 1337

0 از 5
 • 10ریال
 • سری هفتم  
 • امضا .  ابراهیم کاشانی .محمد رضی ویشکایی
 • سال انتشار . 1337
 • فیلیگران نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 4)
 • کد118
120,000 تومان

20ریال1340

0 از 5
 • 20ریال
 • سری اول بانک مرکزی ایران
 • امضا . عبدالباقی شعاعی . ابراهیم کاشانی
 • سال انتشار . 1340
 • فیلیگران نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 4)
 • کد 122
300,000 تومان 290,000 تومان

50 ریال انصاری یگانه

0 از 5
 • 50ریال 
 • امضا . هوشنگ انصاری . محمد یگانه 
 • تاریخ انتشار 1354
 • کد 168
40,000 تومان

2000ریال 287

0 از 5

 

 • 2000ریال 
 • امضا . مرتضی محمد خان . دکتر محسن نوربخش
 • کد .287
 • کد کتاب مد نظر داشته باشید برای خرید لطفا
 • شماره ارائه شده با عکس متفاوت است
55,000 تومان 40,000 تومان

20000قرینه 3

0 از 5

20000ریال 

سری بیست و هفتم

 • امضا . علی طیب نیا . ولی الله سیف
 • فیلگیران . امام خمینی سه رخ (ف 8)
 • کد 354
 • شماره قرینه میباشد
 • سه جفت
60,000 تومان 55,000 تومان

20000ریال قرینه 1

0 از 5

20000ریال 

سری بیست و هفتم

 • امضا . علی طیب نیا . ولی الله سیف
 • فیلگیران . امام خمینی سه رخ (ف 8)
 • کد 354
 • شماره قرینه میباشد
 • سه جفت
60,000 تومان 55,000 تومان

2000ریال قرینه 2

0 از 5

20000ریال 

سری بیست و هفتم

 • امضا . علی طیب نیا . ولی الله سیف
 • فیلگیران . امام خمینی سه رخ (ف 8)
 • کد 354
 • شماره قرینه میباشد
 • سه جفت
60,000 تومان 55,000 تومان

1000ریال b282

0 از 5

1000ریال 

سری چهاردهم

 • امضا . مرتضی محمد خان . دکتر محمد حسین عادلی
 • فیلگیران . محمد حسین فهمیده(ف4)
 • کدb282
 • ایتم مورد نظر که ارائه میشود شماره با عکس یکی نمی باشد
 • مد نظر کد باشد لطفا
70,000 تومان 45,000 تومان

2000ریال 5/5

0 از 5

2000ریال 

سری بیست و ششم

 • امضا . سید شمس الدین حسینی . محمود بهمنی
 • فیلگیران . امام خمینی تمام رخ (ف 6)
 • کد 343
 • ایتم مورد نظر که ارائه میشود شماره با عکس یکی نمی باشد
 • مد نظر کد و صورت مخرج باشد لطفا
120,000 تومان

20000ریال 26/26

0 از 5

20000ریال 

سری بیست وهفتم

 • امضا . علی طیب نیا . ولی الله سیف
 • فیلگیران . امام خمینی تمام رخ قسمتی از گوش پوشیده (ف 8)
 • کد 354 
 • ایتم مورد نظر که ارائه میشود شماره با عکس یکی نمی باشد
 • مد نظر کد و صورت مخرج باشد لطفا
12,000 تومان 8,000 تومان