پهلوی

20ریال انصاری یگانه

0 از 5
 • 200ریال
 • سری دوازده بانک مرکزی ایران
 • امضا . هوشنگ انصاری . محمد یگانه
 • سال انتشار . 1354
 • فیلیگران نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 5)
 • روی اسکناس . تصویر محمد رضا پهلوی
 • پشت اسکناس . با نوشته میدان شهیاد و ستاره های 6ضلع
 • کد 170
200,000 تومان

10ریال 1337

0 از 5
 • 10ریال
 • سری هفتم  
 • امضا .  ابراهیم کاشانی .محمد رضی ویشکایی
 • سال انتشار . 1337
 • فیلیگران نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 4)
 • کد118
120,000 تومان

20ریال1340

0 از 5
 • 20ریال
 • سری اول بانک مرکزی ایران
 • امضا . عبدالباقی شعاعی . ابراهیم کاشانی
 • سال انتشار . 1340
 • فیلیگران نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 4)
 • کد 122
300,000 تومان 290,000 تومان

50 ریال انصاری یگانه

0 از 5
 • 50ریال 
 • امضا . هوشنگ انصاری . محمد یگانه 
 • تاریخ انتشار 1354
 • کد 168
40,000 تومان
400,000 تومان 380,000 تومان

200ریالی انصاری مهران شهیاد اریامهر

0 از 5

200ریالی
انصاری مهران
با نوشته شهیاد آریامهر _ ستاره 12ضلع
کد . 180

180,000 تومان

10ریالی 32

2.00 از 5

10ریالی 1332
امضا . علی اصغر ناصر . نظام الدین امامی
سال انتشار . 1332
کد 110

370,000 تومان 350,000 تومان

اسکناس پدر و پسر

0 از 5

اسکناس 100ریالی
یادبود پنجاهمین سال سلسله پهلوی
سال انتشار 1355
فیلیگران . نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 5)
این اسکناس به نام پدر پسر معروف بوده
یا دو تصویر
کد 185

100,000 تومان